Quang cao Baner chinh - 8*4
Quang cao baner chinh 1
Quang cao baner chinh 2
Nút bấm 1
Nút bấm 2
Nút bấm 3
TỔNG ĐẠI LÝ HOÀNG HUY - DONGFENG
Slide trái 1 - YC375
Slide trai 2
Slide trai 3
Slide trai 5
Slide trái 6
Showroom Hoàng Huy:
Km9 - Đường 5 Mới-Nam Sơn-An Dương-Hải Phòng
Điện thoại: 031 3589544 - Fax: 031 3589040
Mobile: 0904 383 886
Email: nguyentien@hoanghuy.vn
THỐNG KÊ TRUY NHẬP
  Đang truy cập:69
  Tổng số truy cập:830,693
HHS: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017
Cập nhật: Ngày 28/04/2017
HHS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT
Cập nhật: Ngày 21/04/2017
HHS: Đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT
Cập nhật: Ngày 29/03/2017
HHS: Biên bản họp HĐQT về việc xem xét đề xuất mua CP Quỹ của Cổ đông
Cập nhật: Ngày 28/03/2017
HHS: Nội dung thảo luận tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Cập nhật: Ngày 25/03/2017
HHS: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Cập nhật: Ngày 25/03/2017
HHS: Chương trình, tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Cập nhật: Ngày 10/03/2017
HHS: Báo cáo thường niên năm 2016
Cập nhật: Ngày 24/02/2016
HHS: Công văn của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017
Cập nhật: Ngày 22/02/2017
HHS: Biên bản, Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Cập nhật: Ngày 08/02/2017
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
HHS: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (2/7/2017 7:41:49 PM)
HHS: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc thông từ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Nguyễn Trung Độ (2/6/2017 11:08:34 AM)
HHS: Bản cung cấp thông tin quản trị công ty năm 2016 (2/3/2017 12:52:16 AM)
HHS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 (1/25/2017 12:22:17 AM)
HHS: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016  (1/19/2017 8:40:19 AM)
HHS: Công bố thông tin về việc không còn thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDN  (1/11/2017 4:12:57 PM)
HHS: Thông tin về khoản thưởng doanh số từ nhà cung cấp (12/21/2016 12:00:45 AM)
HHS: Biên bản Nghị quyết HĐQT về việc triển khai các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp (12/20/2016 3:03:34 PM)
HHS: Biên bản, Nghị quyết HĐQT thông qua việc từ nhiệm của Phó Giám đốc Phạm Văn Mạn (12/7/2016 6:27:54 PM)
HHS: Biên bản, Nghị quyết HĐQT thông qua việc từ nhiệm của Phó Giám đốc Hoàng Thanh Tùng (10/28/2016 4:05:22 PM)
HHS: Ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt  (10/27/2016 12:23:51 AM)
HHS: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (10/24/2016 1:51:53 PM)
HHS: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016 (10/20/2016 4:51:10 PM)
HHS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan CĐNB (10/10/2016 2:00:39 AM)
HHS: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về các hoạt động kinh doanh của Công ty  (9/28/2016 5:35:52 PM)
© 2009 - HOÀNG HUY GROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY - HHS
Địa chỉ: Office: 116 Nguyễn Đức Cảnh - Lê Chân - Hải Phòng / Showroom: Km9 Đường 5 Mới - Nam Sơn - An Dương - HP
Điện thoại: 031 3854626 - Fax: 031 3955322 - Mobile:  0904 383 886 | Email:  nguyentien@hoanghuy.vn