TỔNG ĐẠI LÝ HOÀNG HUY - DONGFENG
 • Tổng đại lý
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập
 • Đang truy cập: 9
 • Tổng số truy cập: 1,597,009

  HHS: Chương trình và Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

  Cập nhật: Ngày 03/01/2018

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) xin cập nhật chương trình và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

   

  Các nội dung chính dự kiến của Đại hội :

  1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

  2. Báo cáo của BGĐ về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty.

  3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS  năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

  4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

  5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

  - Phương án chi trả cổ tức bằng tiền

  - Phương án mua cổ phiếu quỹ

  6. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018.

  7. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

  8. Các nội dung khác.

   

  Chi tiết xem file đính kèm.

  Trân trọng.

  Tin tức khác